Fiscaal Advies

 

Ieder jaar veranderen er diverse wetten en regels. Vooral voor ondernemers is het erg lastig om van de veranderingen in de belastingwetgeving op de hoogte te blijven. De aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting bevatten elk jaar weer een groot aantal valkuilen en mogelijkheden. Door de elektronische winstaangifte wordt het voor de Belastingdienst eenvoudiger verbandcontroles met bijvoorbeeld de omzetbelasting te maken. De zorg voor een goede onderliggende administratie wordt hierdoor nog belangrijker.

Wij beschikken in ruime mate over de kennis en ervaring die vereist is om snel en efficiënt tot oplossingen te komen. Hierbij kan worden gedacht aan de eigen woning, kapitaal- en inkomensverzekeringen, de directeur-grootaandeelhouder, winst uit eigen onderneming, bedrijfsopvolging en toerekening van inkomsten aan de partner. Veel bepalingen zijn zeer gedetailleerd en vaak moet rekening worden gehouden met complexe overgangs- en uitzonderingsbepalingen.

Naast het verzorgen van de aangiften vennootschaps-, inkomsten-, loon- en omzetbelasting kunt u bij ons ook terecht voor andere belastingen, zoals dividendbelasting, schenking- en successierechten.

Van Bakel & Smit

 

Marnixstraat 63
2023 RB Haarlem

T

023 – 52 65 621

E

Fiscaal Advies

 

Ieder jaar veranderen er diverse wetten en regels. Vooral voor ondernemers is het erg lastig om van de veranderingen in de belastingwetgeving op de hoogte te blijven. De aangiften vennootschaps- en inkomstenbelasting bevatten elk jaar weer een groot aantal valkuilen en mogelijkheden. Door de elektronische winstaangifte wordt het voor de Belastingdienst eenvoudiger verbandcontroles met bijvoorbeeld de omzetbelasting te maken. De zorg voor een goede onderliggende administratie wordt hierdoor nog belangrijker.

Wij beschikken in ruime mate over de kennis en ervaring die vereist is om snel en efficiënt tot oplossingen te komen. Hierbij kan worden gedacht aan de eigen woning, kapitaal- en inkomensverzekeringen, de directeur-grootaandeelhouder, winst uit eigen onderneming, bedrijfsopvolging en toerekening van inkomsten aan de partner. Veel bepalingen zijn zeer gedetailleerd en vaak moet rekening worden gehouden met complexe overgangs- en uitzonderingsbepalingen.

Naast het verzorgen van de aangiften vennootschaps-, inkomsten-, loon- en omzetbelasting kunt u bij ons ook terecht voor andere belastingen, zoals dividendbelasting, schenking- en successierechten.

Van Bakel & Smit

 

Marnixstraat 63
2023 RB Haarlem

T

023 – 52 65 621

E